กว่า 90% ตัดสินใจซื้อหลังจากดูวีดีโอโฆษณา

จากผลสำรวจ กลุ่มเป้าหมายกว่า 90% ตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากดูวีดีโอโฆษณา จึงเน้นการนำเครื่องมือทางการตลาดเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ ด้วยการถ่ายทำจริงหลากหลายมุมมอง นอกจากนี้การทำ VDO Production ยังช่วยทำให้ผู้คนเกิดแรงกระตุ้น แรงจูงใจ จนถึงเกิดภาพจำที่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้ในระยะยาว

กว่า 90% ตัดสินใจซื้อหลังจากดูวีดีโอโฆษณา

จากผลสำรวจ กลุ่มเป้าหมายกว่า 90% ตัดสินใจซื้อสินค้าหลังจากดูวีดีโอโฆษณา จึงเน้นการนำเครื่องมือทางการตลาดเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ ด้วยการถ่ายทำจริงหลากหลายมุมมอง นอกจากนี้การทำ VDO Production ยังช่วยทำให้ผู้คนเกิดแรงกระตุ้น แรงจูงใจ จนถึงเกิดภาพจำที่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้ในระยะยาว

Play Video

Recent Work

Play Video
Play Video
Play Video
Tohklom Co., Ltd.
บริษัท โต๊ะกลม จำกัด

78 ซ.รามคำแหง 26/1  ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ติดตามเรา

© Copyright 2021 Tohklom Co., Ltd.