การผสมผสานระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์

การสร้างสรรรค์กิจกรรมผ่านเครื่องมือทางการตลาด ผสมผสานกิจกรรมออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสื่อดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับงานและผู้เข้าร่วมงาน

Hybrid Event | Portfolio of Tohklom
Hybrid Event | Portfolio of Tohklom
Hybrid Event | Portfolio of Tohklom
Tohklom Co., Ltd.
บริษัท โต๊ะกลม จำกัด

78 ซ.รามคำแหง 26/1  ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ติดตามเรา

© Copyright 2021 Tohklom Co., Ltd.