การทำ Digital Marketing
ช่วยแบรนด์และองค์กรของคุณได้อย่างไร?

การทำ Digital Marketing เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับแบรนด์และองค์กร เนื่องจากคนไทย 75% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศใช้ Social Media และเข้ามาอยู่บนโลก Online กันมากขึ้น ซึ่งการทำ Digital Marketing เป็นทางเลือกในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแบรนด์และองค์กรอย่างมาก “ผู้ที่ปรับตัวก่อน ผู้ที่ตื่นตัวก่อน ผู้ที่ริเริ่มก่อน และแข็งแกร่งกว่าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้”  โดยมีสาเหตุเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำกำไรให้กับธุรกิจ รวมทั้งทำให้มีประสิทธิภาพแถมยังมี Data มากมายให้สามารถเก็บมาต่อยอดทางการตลาดได้อีกด้วย ซึ่งเราจะมาบอกถึง 7 Tips ว่าทำไม? แบรนด์และองค์กรต้องทำ Digital Marketing

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด และสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์

การทำ Digital Marketing ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและช่องทางออนไลน์ให้มีส่วนร่วมในการสื่อสารกับแบรนด์ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกได้ทั้ง เพศ อายุ ตำแหน่งที่อยู่ ไลฟ์สไตล์ ความสนใจ และพฤติกรรม ทำให้แบรนด์สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการมีส่วนร่วมหรือเกิดการตอบสนองมากขึ้นอีก

2. สร้างการรับรู้ และจดจำแบรนด์ได้มากขึ้น

โดยการสร้างสรรค์โฆษณาต่าง ๆ ให้กับสินค้าและบริการของเราได้อย่างอิสระ ด้วยการทำการตลาดแบบ Digital Marketing เพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อ Social media ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทาง และทำ Content ที่สร้างตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ถึงแบรนด์ และสามารถจดจำเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ เช่น การกำหนดรูปแบบเนื้อหา Content ซึ่งถือได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ Content คือสิ่งสำคัญมาก ที่จะสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้บริโภคของเรา การกำหนดประเภทของสื่อ เช่น ใช้ Infographic นำเสนอเรื่องราวที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อดึงดูุดความสนใจ การทำ E-mail Marketing ที่สามารถส่งถึงลูกค้า ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือการจัดกลุ่มลูกค้า การทำวิดีโอ Content เพื่อสร้างความสนุกสนาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าแคมเปญการตลาดของเราเยอะเกินไป และยังไม่รู้สึกอึดอัดเวลาเจอโฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ด้วย

3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ดี

การเก็บข้อมูลที่ได้จากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในการทำ Digital Marketing สามารถนำมาเป็น Database ของแบรนด์และองค์กรได้ สามารถดูข้อมูลการใช้งาน ความชอบ พฤติกรรม และสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายสนใจได้ เพื่อใช้ในการวางแผน ปรับกลยุทธ์ และทำ Action plan marketing ต่อไป

4. ทุกอย่างกลายเป็น Automation

ด้วยความเปลี่ยนแปลงไปทุกวันของการตลาดดิจิทัล ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป การทำงานก็เริ่มใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น โดยเฉพาะการนำ AI เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น สามารถปรับระบบให้เหมาะสมกับการทำงานโดยใช้การวิเคราะห์และการตอบสนองแบบเรียลไทม์ของคีย์เวิร์ดและโฆษณาต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมา วัดประสิทธิภาพของเนื้อหาที่โพสต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดีมากยิ่งขึ้น ในทุกวันนี้ การทำงานอัตโนมัติของอีเมล ได้พัฒนาไปไกลกว่าการจัดการรายชื่ออีเมล แต่สามารถทำการโต้ตอบอีเมลกับลูกค้าโดยที่คุณแค่ตั้งค่าในระบบไว้ ไม่จำเป็นต้องมานั่งไล่ตอบเองทั้งระบบ และในอนาคต นี่อาจจะเป็นแนวทางหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำ Digital Marketing ก็เป็นได้

5. SMM (Social Media Marketing) เข้ามามีอิทธิพล

หลัง ๆ มานี้ การตลาดบนโซเชียลมีเดียได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากโซเชียลมีเดียต่าง ๆ มีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การเข้าถึงผู้ใช้งานอื่น ๆ โดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงเป็นเรื่องง่าย มีหลาย ๆ ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการทำตลาดผ่านแพลตฟอร์มนี้ หากธุรกิจของคุณต้องการลงทุนด้านโซเชียลมีเดียมากขึ้นแต่ไม่รู้วิธีในการทำหรือการกำหนดงบประมาณ สามารถใช้บริการจากบริษัทที่เป็นเอเจนซีหรือทำด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมคำปรึกษาและการวางแผนการตลาด พร้อมทั้งกำหนดงบประมาณตามแผนในแต่ละเดือนให้คุณได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้คุณสามารถติดตามการทำงานได้โดยที่คุณไม่ต้องลงมือเองทั้งหมด

6. เพิ่มยอดขายและช่องทางการจัดจำหน่าย

ปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการใช้สื่อ Online ซื้อสินค้ามากขึ้น เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ทำให้มีช่องทางการขายออนไลน์ต่าง ๆ เกิดขึ้น ซึ่งช่องทางเหล่านี้ สามารถช่วยกระตุ้นยอดขาย และเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น

7. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวัดผลได้

สิ่งที่จะทำให้แบรนด์และองค์กรขับเคลื่อนต่อไปได้ เราต้องแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมาจากการวัดผลของกลุ่มผู้บริโภคที่เราทำ Digital Marketing สามารถดูจำนวนผู้ที่เข้าถึงได้ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาชม หรือ เข้ามามีส่วนร่วมกับสื่อที่เราเผยแพร่ออกไป เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ปรับแผนการตลาดเพื่อพัฒนาต่อไป

จากที่แนะนำทั้งหมด 7 Tips เป็นแค่ส่วนหนึ่งในการทำ Digital Marketing เท่านั้น

การที่จะทำ Digital Marketing ให้เกิดมูลค่า เป็นที่จดจำของกลุ่มผู้บริโภค ต้องเกิดจากการวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับสินค้า ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม วางกลยุทธ์และวางแผนการตลาดอย่างชัดเจน รวมถึงคิดคอนเทนต์ และโปรโมชั่นให้น่าสนใจ

เพราะการตลาดถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ โฉมหน้า เมื่อกระแสดิจิตอลเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อผู้คนในสังคม การตลาดรูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่น่าพอใจในโลกธุรกิจ การตลาดในรูปแบบนี้มีชื่อเรียกกันว่า Digital Marketing หากเจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารสามารถใช้เครื่องมือ Digital Marketing ได้อย่างดีก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

Recommended Articles

เตรียมพร้อมสู่ Big Data

หลาย ๆ ธุรกิจรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมี Data ลูกค้า ทำอย่างไรถึงจะเก็บรวบรวมได้มากขึ้น? มาดูเทคนิคต่าง ๆ เมื่อพูดถึงการนำ Big Data มาใช้กับธุรกิจ สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เลย ก็คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล

Read More >

พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป ใน New Normal

แม้ว่าภาพรวมจะดีขึ้น แต่เราก็ควรเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อช่วยกันป้องกันไม่ให้โรคระบาดเกิดอีกครั้ง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป อาทิ การช้อปออนไลน์ที่มากขึ้น

Read More >

AI ในชีวิตประจำวัน

ถ้าพูดถึง “Artificial Intelligence (AI)” หรือที่แปลเป็นไทยว่า “ระบบปัญญาประดิษฐ์” หลายคนอาจนึกไปถึงหุ่นยนต์ หรือ สิ่งประดิษฐ์แสนไฮเทคอย่างในภาพยนตร์ไซไฟ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปัจจุบัน AI ซ่อนอยู่ในสิ่งของหรือบริการที่ใช้กันโดยทั่วไป และอยู่ร่วมกับชีวิตประจำวันของคนเราได้อย่างกลมกลืน

Read More >
Tohklom Co., Ltd.
บริษัท โต๊ะกลม จำกัด

78 ซ.รามคำแหง 26/1  ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ติดตามเรา

© Copyright 2021 Tohklom Co., Ltd.