เทคโนโลยีเสริมกลยุทธ์ทางการตลาด

การวางแผนกลยุทธ์ที่ทำให้นำไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น ผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ที่จะสร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้บริโภค

ปัจจุบันผู้คนใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น ทำให้การกำหนดช่องทางสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ จึงนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเสริมสร้างเพื่อให้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

Tohklom Co., Ltd.
บริษัท โต๊ะกลม จำกัด

78 ซ.รามคำแหง 26/1  ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ติดตามเรา

© Copyright 2021 Tohklom Co., Ltd.